SÄKERHETSANALYS

Vi som driver Subvenio har en bakgrund inom säkerhetsbranschen och Stockholms kollektivtrafik. Vi har lång erfarenhet av säkerhetsarbete som syftar till att motverka och förebygga stölder, intrång, vandalisering, hot och våld. Särskild och unik kompetens finns inom bekämpning av klotter och annan typ av vandalisering.

Idag fokuserar vi en stor del av verksamheten mot att konsultera problemägare och bistå dessa i arbetet att utveckla effektiva och motståndskraftiga åtgärder och rutiner.

Arbetet skyddas av sträng sekretess och av denna anledning så presenteras inte denna verksamhet mer ingående på hemsidan. För mer information kring denna verksamhet vänligen fyll i kontaktformuläret under rubriken KONTAKT.

 

SPÅRSÄKERHET

Subvenio erbjuder både arbetspersonal samt säkerhetspersonal med behörighet att arbeta i tågmiljö. Behörigheterna medför att personalen är behörig att arbete i hela Sveriges järnvägsnät samt inom tunnelbanan och lokalbanor i Stockholm.

Läs mer om våra tjänster under rubriken SPÅRSÄKERHET