Spårpersonal (Kat. 19)

Vi tillhandahåller personal för lättare arbeten i spårmiljö på järnvägen samt inom samtliga av SL:s trafikslag.     Exempel på tjänster:

  • Underhåll och reparation
  • Installation och montage
  • Snöröjning
  • Vegetationsröjning
  • Sanering
  • Kontroll och besiktning