Skydd- och säkerhetsledare 

Vi erbjuder SOS-ledare (BASÄSKYDD) för uppdrag inom järnvägen.