Säkerhetsteknik

Behovet av tekniska lösningar och kamerainstallationer ökar i vårt samhälle. Subvenio har ett heltäckande kontaktnät gällande all form av säkerhetsteknik såsom kameror, passagesystem och tillträdesskydd. Subvenio kan ombesörja hela processen från installation och uppkoppling till larmcentral till underhåll och teknisk service. Installationerna skräddarsys för att passa uppdragsgivarens behov. Inför uppdrag sker alltid platsbesök och en risk- och sårbarhetsanalys utförs.