Faktainsamlare 

Vi erbjuder faktainsamlare (TrvFakt) som kan bistå vid olycksplatsundersökningar och vid informationsinhämtning i samband med tillbud inom spårtrafikmiljöer. 

Personalen är utbildad av Trafikverket.